Monday, February 4, 2013

कुठे तरी हरवलीये मी ..
कुठे तरी हरवलीये मी..

या धावत्या जगात ,या अनोळखी जगात,
ओळखूनही अनोळखी वाटणाऱ्या या आपल्याच माणसांच्या पसाऱ्यात !

कुणी सांगेल का कुठे आहे मी?
कुठे हरवलीये मी?
कुणाला ऐकू येतोय का माझा आवाज ?
कुठेतरी हरवलीये मी.. या दूष्ट जगात.

आपलीच माणसे नकोशी वाटतात,नाही नाही ते बोलतात!
" त्याची " वाट  पाहणारे डोळे चटकन पाणावतात.
" तो " परत  आला नाही म्हणून मन चिडते..
पण शेवटी स्वतःचीच समजूत काढते...
कुठेतरी हरवलीये मी सारखे वाटते...

डोळ्यांपुढे मिट्ट काळोख आहे,त्यामुळे काहीच दिसत नाहीये.
या आयुष्याच्या अंधारातल्या विचारांनी " हरवलय " मला.
जिंकण्याची कुठेच आशा दिसत नाहीये.
कुठेतरी हरवलीये मी...

कुठेराई हरवलीये मी या स्पर्धेत..
आयुष्यातल्या  स्पर्धेत,
सगळे  जग आपल्याला पाठी सोडून पुढे धावतंय..
आपणच या शर्यतीत मागे राहतोय..
कारण कुठेतरी हरवलीये मी...


कुठेतरी हरवलीये मी..
कुठेतरी हरवलीये मी...

- बरखा चव्हाण 


Wednesday, March 28, 2012

आयुष्य. .


आयुष्य खुप छोटं असतं,
कुणालाच नं सापडलेलं कोडं असतं ,

इथे सुख- दुखं : ही पाहुणे असतात ,
आपल्या चांगल्याच परिचयाचे असतात,

ह्या धावत्या जगात आपण स्वतःला हरवुन जाणार आहोत !
पाखरान सारखे उडून जाणार आहोत...

जगा हे प्रत्येक क्षण आयुष्यातलं,
कुणास ठाऊक कधी हे क्षण इथेच थांबेल,

पण,

आयुष्याला  कितीही वाईट म्हटलं तरीही ते सुंदर आहेच,
आपल्या स्वप्नातल्या जागा सारखे ते  नसले,
तरीही .. इथे देवा कडेही नसलेले आई-बाबा आहेत !

- बरखा चव्हाणTuesday, March 13, 2012

शब्द !


वाटलं नव्हतं कधी लिहावसं.. 
शब्दांच्या पसाऱ्यात हरवून जावसं.. 
का कुणास ठाऊक आज हे फक्त शब्दातुनी लिहावेसे वाटत आहे ..
शब्द मनातले गुपीत सांगत आहेत..
कुठेतरी लिहिताना हात कापत आहेत..
बहुतेक खरं कळेल तुला ह्याची भीती त्यांना वाटत आहे..
पण ..
तू आहेस का हे वाचायला ??
मी किंचाळून सांगितले तरी तुला येईल का ऐकायला ??
-
बरखा चव्हाण

Monday, February 20, 2012

कळत नकळत ...

कळत नकळत  घडले  सारे ,
शब्दातुनी  ते  कळले  मला..
ओढ लागली  भलतीच  तुझी.. 
तुझ्याशिवाय  काही  दिसेनासे  झाले  मला..
 बोलून  अबोल  होते  व्यक्त  केलेले  सारेकाही ..
 तरी  म्हणतोस  मैत्री  हेच  सगळंकाही !


-बरखा चव्हाण 
 

Sunday, February 19, 2012

तु ....


मैत्री केव्हा झाली आपल्यात  
कळलेच नाही मला... 
मित्र म्हणता म्हणता 
तु कधी प्रियकर झालास 
कळलेच नाही मला...
सुर्य उगवुन मावळतीला आला 
कळलेच नाही मला...
आपल्यात दुरावा कधी निर्माण झाला 
कळलेच नाही मला,
मनात विचार येतो 
तु  फसवलेस नाही ना मला ..??
पण इथेही नशिबालाच मी दोष देते,
आज इतकी वर्ष उलटून गेली 
आठवण तुझी प्रत्येक क्षणी येते !
सिनेमातल्या नायक नायिकेला पाहताच 
तिथे तु आणि मी दिसते...
प्रेम गीत ऐकताना विचार तुझाच  येतो
वृद्ध जोडपं पाहिल्यावर 
आपलं म्हातारपण असंच असतं 
अस चित्रं डोळ्या समोर येतं...
का कोण जाणे 
तु मनाच्या कुठल्यातरी कोपऱ्यात 
अजुन तसाच आहेस 
जसा पहिल्या भेटीत होतास
किती नाही म्हटलं 
तरी माझ्या मनाशी 
तुझा लपंडाव सुरूच आहे...
विचार खुप येतात तुझे
पण ते मी जगाला दाखवुन देत नाही
तुलाही वाटत असेल 
विसरले असेन मी तुला..
तर नाही...!!!
तुझ्यासोबत लग्न तर झाले नाही
आता तुझ्यासोबत लग्न होणे कठीण आहे
कारण परिस्तिथीच तशी आहे...
कितीही मनात असलास 
तरी आता काहीच शक्य नाही
इथे मी चकोर आणि तु चंद्र आहेस 
असं वाटायला लागलंय.
फक्त तुला पाहु शकते लांबुन...!
तुझ्याशी लग्न तर झालेच नाही
तुझी होऊ शकले नाही मी....
पण मनात तुझ्याशी लग्न 
मी केव्हाच केलंय...

-बरखा चव्हाण